abstract

**

Aan het einde van zijn tweejarige werkperiode aan de Jan van Eyckacademie in Maastricht wordt Warmenhoven gevraagd om voor een Vlaams theatergezelschap het decor te ontwerpen voor het sprookje De Gelaarsde Kat, een jeugdvoorstelling. Die opdracht resulteert in een vaste aanstelling en de jonge kunstenaar blijft 3 jaar actief voor het Limburgs Projekt Teater waar hij een vijftal producties vormgeeft.


Die opdrachten maken hem bewust van zijn zin voor het theatrale. Daarmee krijgt hij een sleutel tot zijn artistieke persoonlijkheid in handen. Gedurende een korte periode heeft Warmenhoven zich door de schoonheid van de houten voorwerpen die hij in grote hoeveelheden was gaan verzamelen, laten inspireren tot het maken van een serie werken waarin het figuratieve vrijwel ontbreekt. Het idee daarvoor komt voort uit die theater-ensceneringen.

Het zijn composities waarin hij als uitgangspunt telkens alledaagse houten voorwerpen kiest die gerangschikt worden als zetstukken in een theaterdecor. De voorwerpen verliezen in de nieuwe constellatie hun oorspronkelijke betekenis zoals dat het geval was in eerdere mens-en dierfiguren van hout.

Van pure abstractie - de heilige graal van de moderne kunst van die dagen - is hier echter geen sprake. 


Deze objecten - meestal bescheiden van formaat - tonen een raamwerk waarbinnen de verschillende voorwerpen op te vatten zijn als decorstukken, tegelijkertijd vervullen zij de rol van acteurs in het geheel. 

De objecten zijn frontaal gericht waardoor ze nog meer doen denken aan het klassieke prosceniumtheater.


In andere werken wordt die omlijsting losgelaten en valt de restrictie van de opgelegde kijkrichting weg waarmee de ruimtelijkheid weer volledig wordt.


In al deze objecten lijkt het Warmenhoven te gaan om de tegenstelling tussen het dynamische en het statische. In de omkaderde objecten alswel in de vrijstaande sluimert een verborgen anekdotische lijn die soms wordt uitgesproken in een begeleidende titel die de kunstenaar aan het werk geeft.*

**